Test

Tình hình xuất nhập khẩu tháng 9 và 9 tháng đầu năm của Trung Quốc

Theo tổng cục Hải quan Trung Quốc trong tháng 9/2022 xuất khẩu thép của Trung Quốc là hơn 4,98 Triệu tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm Trung Quốc xuất khẩu hơn 51,2 triệu tấn thép, giảm 3,4% so với cùng kỳ 2021.

Về nhập khẩu: Trong tháng  9 Trung Quốc nhập khẩu hơn 891 nghìn tấn thép giảm 29,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm Trung Quốc nhập khẩu hơn 8,3 triệu tấn thép giảm hơn 22,1% so với 2021.

Về quặng sắt: Nhập khẩu tháng 9 đạt 99,7 triệu tấn quặng và tinh quặng tăng 4,3% so với cùng kỳ 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm Trung Quốc nhập khẩu khoảng 822,5 triệu tấn quặng và tinh quặng, giảm 2,3% so với cùng kỳ 2021.  Trung bình mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,5 tỷ tấn quăng trong đó nhập khẩu khoảng 1 tỷ tấn.

Về than: Nhập khẩu tháng 9 là khoảng hơn 33 triệu tấn than và than non tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm Trung Quốc nhập khẩu khoảng 201 triệu tấn than và than non giảm 12,7% so với 2021. 

Nguồn Tổng hợp

← Bài trước Bài sau →