Test

Sản lượng xuất khẩu thép và các sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam trong tháng 10/2022 và 10 tháng đầu năm

1, Giá trị và lượng xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu từ thép và các loại sắt thép tháng 10/2022

Tổng khối lượng xuất khẩu thép tháng 10/2022 đạt gần 532 nghìn tấn giảm 0.2% so với tháng 9/2022.

Tổng kim ngạch xuất khẩu thép các loại đạt hơn 434 triệu USD, tang 1,2% so với tháng 9/2022 và giảm 64,8% so với cùng kỳ 2021.

Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ thép đạt hơn 343 triệu USD, giảm 4,8% so với tháng 9 và 1,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ thép trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 3,9 tỷ USD tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất khẩu thép các loại trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 6,9 tỷ USD giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2021.

So với tháng 9/2022 tỷ trọng xuất khẩu của sắt thép các loại trong tháng 10/2022 tăng 2% lên mức 56% và sản phẩm từ thép giảm 2%  xuống mức 44%.

 

2. Gía trị và tổng sản lượng xuất khẩu thép và các loại sắt thép theo từng thị trường trong tháng 10/2022.

a, Thị trường Trung Quốc

Tổng sản lượng xuất khẩu sắt thép các loại sang thị trường Trung Quốc đạt 1,3 nghìn tấn, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 96,5 nghìn tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 2,3 triệu USD, giảm 13,7% so với tháng 9/2022, giá trị lũy kế 10 tháng đầu năm sang Trung Quốc đạt gần 60,6 triệu USD.

B, Thị trường Campuchia

Tổng sản lượng xuất khẩu sắt thép các loại sang thị trường Campuchia đạt 87,3 nghìn tấn, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 1 triệu tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Campuchia đạt gần 59,6 triệu USD, giảm 13,6% so với tháng 9/2022, giá trị lũy kế 10 tháng đầu năm sang Campuchia đạt gần 827 triệu USD.

Tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm từ thép của Việt Nam trong tháng 10

Tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam trong tháng 10/2022.

C, Thị trường Bỉ

Tổng sản lượng xuất khẩu sắt thép các loại sang thị trường Bỉ đạt 22,6 nghìn tấn, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 376 nghìn tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Bỉ đạt gần 21,4 triệu USD,tăng 43,5% so với tháng 9/2022, giá trị lũy kế 10 tháng đầu năm sang Bỉ đạt gần 466 triệu USD.

D, Thị trường Mỹ.

Tổng sản lượng xuất khẩu sắt thép các loại sang thị trường  Mỹ đạt 21,9 nghìn tấn, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 539 nghìn tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt gần 28,5 triệu USD, giảm 40,5% so với tháng 9/2022, giá trị lũy kế 10 tháng đầu năm sang Mỹ đạt gần 735 triệu USD.

E, Thị trường Malaysia

Tổng sản lượng xuất khẩu sắt thép các loại sang thị trường  Malaysia đạt 67,5 nghìn tấn, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 607 nghìn tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt gần 46,9 triệu USD,tăng 25,6% so với tháng 9, giá trị lũy kế 10 tháng đầu năm sang Mỹ đạt gần 553 triệu USD.

Nguồn: Tổng hợp← Bài trước Bài sau →