Test

Sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tồn kho của HRC, CRC và tôn trong tháng 9/2022

1, Sản xuất, tiêu thụ và tồn kho HRC, CRC trong tháng 9/2022

Sản lượng HRC, CRC tháng 9 tại các nhà máy VSA tháng 9/2022 đạt gần 434 nghìn tấn và 325 nghìn tấn. Tiêu thụ HRC và CRC tháng 9 đạt hơn 399 nghìn tấn và hơn 129 nghìn tấn. Trong đó, xuất khẩu lần lượt là 46 nghìn tấn và 18 nghìn tấn. Sản lượng tồn kho tại các nhà máy VSA lần lượt 190 nghìn tấn và hơn 136 nghìn tấn. 

A, Sản lượng, tiêu thụ và tồn kho HRC

Sản lượng HRC tháng 9/2022 của các nhà máy thành viên VSA là 434 nghìn tấn tăng hơn 119 nghìn tấn so với tháng trước và giảm hơn 158 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng Formosa tháng 9 là 221 nghìn tấn và Hoà Phát là 212 nghìn tấn.

Lượng tiêu thụ HRC tháng 9/2022 là hơn 399 nghìn tấn tăng nhẹ khoảng 8 nghìn tấn so với tháng 8/2022 nhưng giảm gần 47 nghìn tấn so với cùng kỳ 2021. HRC xuất khẩu tháng 9 đạt gần 45 nghìn tấn giảm khoảng 38 nghìn tấn so với tháng 8/2022 và giảm khoảng 81 nghìn tấn so với cùng kỳ tháng 9/2021.

Tổng lượng tồn kho HRC tháng 9 của các nhà máy là hơn 190 nghìn tấn, giảm gần 16 nghìn tấn so với tháng 8/2022 và tăng hơn 129 nghìn tấn so với cùng kỳ t9/2021.

B, Sản lượng, tiêu thụ, tồn kho CRC

Sản lượng CRC của các nhà máy VSA trong tháng 9 là hơn 325 nghìn tấn, tăng gần 113 nghìn tấn so với tháng 8 và giảm 101 nghìn tấn so với cùng kỳ tháng 9/2021. Sản lượng Hoa Sen dẫn đầu với 125 nghìn tấn, kế tiếp là Đông Á với trên 50 nghìn tấn và Posco Việt nam ở vị trí thứ 3 với trên 46 nghìn tấn.

Lượng tiêu thụ CRC tháng 9 đạt gần 130 nghìn tấn thấp thứ 2 trong năm so với tháng 8. Sản lượng tiêu thụ tăng gần 33 nghìn tấn so với tháng 8/2022 và giảm gần 37 nghìn tấn so với tháng 9/2021. Sản lượng tiêu thụ nội địa gần 112 nghìn tấn, tăng gần 36 nghìn tấn so với tháng 8 và tăng hơn 14 nghìn tấn so với cùng kỳ tháng 9/2021. Xuất khẩu CRC tháng 9/2022 đạt gần 18 nghìn tấn, giảm hơn 3 nghìn tấn so với tháng 8/2022 và 52 nghìn tấn so với cùng kỳ tháng 9/021.

Tổng lượng tồn kho của các nhà máy tháng 9/2022 là 136 nghìn tấn, tăng gần 18 nghìn tấn so với tháng 8/2022 và 32 nghìn tấn so với tháng 9/2021.

Tháng 9/2022 thị trường Việt Nam đã phục hồi phần nào về sản xuất  và tiêu thụ. Tuy nhiên, mức độ phục hồi phần nào vẫn yếu nếu so với nhiều ngành khác do chịu tác động từ các diễn biến thị trường sắt thép Trung Quốc và thế giới. Chính vì vậy, trong tháng 10 các nhà máy tiếp tục đưa ra nhiều chính sách điều chỉnh về sản xuất với cả HRC và CRC. Điều này tiếp tục gây ra nhiều biến động thị trường HRC và CRC trong thời gian tới. 

2, Sản xuất, tiêu thụ và tồn kho tôn thép tháng 9/2022

Sản lượng tôn tháng 9 của các nhà máy thành viên VSA là hơn 347 nghìn tấn, tăng hơn 91 nghìn tấn so với tháng 8/2022 và giảm gần 142 nghìn tấn so với tháng 9/2021. Trong đó, sản lượng Hoa Sen đứng thứ 1 với gần 96 nghìn tấn, Đông Á ở vị trí thứ 2 với gần 60 nghìn tấn và Nam Kim đứng ở vị trí số 3 với 45 nghìn tấn.

Sản lượng tiêu thụ tôn tháng 9.2022 là 299 nghìn tấn, tăng gần 40 nghìn tấn so với tháng 8/2022 và giảm 209 nghìn tấn so với cùng kỳ tháng 9/2021. 

Sản lượng tiêu thụ tôn nội địa đạt gần 195 nghìn tấn tăng hơn 35 nghìn tấn so với tháng 8/2022 , tăng hơn 35 nghìn tấn so với tháng 8/2022 và tăng hơn 61 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2021. 

Xuất khẩu tôn tháng 9 tăng nhẹ đạt hơn 104 nghìn tấn, cao hơn tháng 8/2022 chỉ khoảng 5 nghìn tấn và giảm hơn 270 nghìn tấn so với tháng 9/2021.

Tổng lượng tôn tồn kho của các nhà máy thuộc VAS trong tháng 9 là hơn 216 nghìn tấn, tăng hơn 7 nghìn tấn so với tháng 8/2022 và giảm hơn 122 nghìn tấn so với tháng 9/2021. 

Mặc dù thị trường tôn đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ về sản xuất và tiêu thụ so với tháng 8/2022 sau khi nhà máy tăng giá nhưng nhìn chung khó khăn vẫn đang bủa vây ngành tôn. Trong đó xuất khẩu tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ và gây sức ép lên thị trường nội địa. Dự kiến sẽ có nhiều điều chỉnh trong tháng 10. 

 

← Bài trước Bài sau →