Test

Giá trị nhập khẩu CRC của Việt Nam trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng đầu năm 2022

1, Lượng nhập khẩu CRC tháng 10/2022

Tổng kim ngạch xuất khẩu CRC trong tháng 10/2022 đạt hơn 12,9 triệu USD, giảm 16,1% so với tháng trước và 42,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng giá trị nhập khẩu thép trong 10 tháng đầu năm đạt 257,8 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

2, Giá trị nhập khẩu CRC chia theo thị trường.

Giá trị nhập khẩu CRC từ thị trường Nhật Bản đạt 5,9 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu CRC từ thị trường Đài Loan  đạt 3,7 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu CRC từ thị trường Kazakhstan đạt 1,2 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu CRC lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2022 từ thị trường Nhật Bản đạt 122 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu CRC lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2022 từ thị trường Đài Loan  đạt trên 80 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu CRC lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2022 từ thị trường Trung Quốc  đạt 23 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu CRC lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2022 từ thị trường Hàn Quốc đạt 10 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu CRC lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2022 từ nhập khẩu tại chỗ  đạt 23,2 triệu USD.

giá trị crc nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm

Tỷ trọng CRC theo thị trường.

3, Giá trị nhập khẩu CRC chia theo cảng.

Cảng Tân Thuận Đông ghi nhận giá trị nhập khẩu thép CRC  lớn nhất trong tháng 10/2022 với hơn 3,3 triệu USD

Giá trị nhập khẩu trong tháng 10/2022 của cảng Lotus đạt 2,7 triệu USD

Giá trị nhập khẩu trong tháng 10/2022 của cảng Hoàng Diệu đạt 1,9 triệu USD.

tỷ trọng nhập khẩu CRC theo cảng

Tỷ trọng nhập khẩu CRC theo cảng

Tổng kim ngạch nhập khẩu thép CRC trong 10 tháng đầu năm tại cảng Lotus đạt gần 6,3 triệu USD tiếp đến là cảng Hoàng Diệu với tổng giá trị nhập khẩu đạt gần 26 triệu USD.

← Bài trước Bài sau →